gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ "ДУНАВ" Е Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ


picture

Публикувано на 24 юли 2020 г.


„Българо- румънският участък практически е най-малко използван, което трябва да бъде коригирано и е необходимо все по-често да се говори за естествената магистрала, каквато е река Дунав“. Това каза пред БНР и БТА кметът на Община Силистра веднага след като с мнозинство бе избран за председател на Асоциацията.

Днес на редовно заседание на Общото събрание на АДО"Дунав" бяха избрани членовете на Управителния съвет на Асоциацията,които от своя страна гласуваха за избор на председател.
Асоциацията работи за осъществяване целите на Дунавската стратегия на Европейския съюз и се развива като център на обща регионална идентичност. Важно е да се подчертае, че: Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ си поставя за цел:представителство и защита на интересите на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, пред български и чуждестранни обществени организации и други институции за развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление;сътрудничество и посредничество между общините при разработването на общи стратегии и реализирането на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на населените места в региона. АДО последователно разширява дейността си и през 2020 г. тя има 35 общини-членки.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7390
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7390