gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ


Публикувано на 30 юли 2020 г.


В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 01.08.2020 г. до 03.08.2020 г. от 06:00 до 21:00 часа в землището на с. Калипетрово в местност „Беджедерси”, ще се проведе третиране на лозови насаждения с продукти за растителна защита Дунгуран ОН 50 ВП.

Третирането се извършва от ЗП „Дянко Войчев Бялов” с. Калипетрово. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иван Дянков Бялов, мобилен телефон 0898738382. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7397
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7397