gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 03 август 2020 г.


Община Силистра, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимости обявяват конкурс за фотография на тема "Моето лято без риск".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7402