gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "СРЕБЪРНА 2020"


Публикувано на 03 август 2020 г.


В изпълнение на Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици през 2019/ 2020 учебна година, ЦПЛР - ОДК,Силистра организира XXІХ Международен екологичен форум „Сребърна 2020" дистанционно по съпътстващите конкурси за рисунка и литературни творби, поради извънредната епидемиологична обстановка в страната.

В съпътстващите ученически прояви на форума се включиха ученици в :
 Национален конкурс за рисунки на тема „ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " – 163 участника от 30 града в страната в трите възрастови групи І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас.

 Национален конкурс за литературни творби „ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " – 105 участника от 20 града на страната в трите възрастови групи І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас

Екологичният ученически конкурс се провежда за 29-та поредна година, за да мотивира подрастващите и да активира местните общности към опазване на околната среда и уникалното природно богатство на резервата „Сребърна" в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7406
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7406