gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


picture

Публикувано на 07 август 2020 г.


Уважаеми читатели и приятели!
Настоящата 2020 година е юбилейна за библиотеката в Силистра – навършват се 150 години от началото на библиотечната дейност в нашия град. Вярваме, че това е празник не само за нас, библиотекарите, но и за вас – нашите читатели и приятели. Защото, както пише Матей Рибаров, преди повече от век, още със създаването си библиотеката е успяла да „спечели доверието на нашето гражданство” и през всички изминали години е заемала достойно място в културния живот на Силистра.
Обръщаме се с молба към вас – настоящи и бивши читатели, да споделите на нашата фейсбук страница или на адрес ул. „Симеон Велики” 44, впечатления или спомени за библиотеката, за библиотекарите, за незабравимите книги, който сте открили при нас. Вярваме, че където и да сте, ще откликнете на молбата ни и по този начин, въпреки извънредните обстоятелства, наложени от епидемията, ще бъдете част от празника на Регионална библиотека – „Партений Павлович”.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7413
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7413