gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"


picture

Публикувано на 10 август 2020 г.


Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ –София приема студенти по Транспортно строителство–ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Обучението е в редовна и задочна форма.Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование.Подробна информация за кандидатстването ще намерите на:https://www.vtu.bg/priem-2020/… консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата доц. д-р Румен Иванов на телефон 0887 069592 или и-мейл:rang75@hotmail.com

Документи се приемат до 4 септември 2020


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7421
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7421