gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - СИЛИСТРА ОБЕДИНЯВА 13 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА В ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА "ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 Г."


Публикувано на 21 август 2020 г.


ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – СИЛИСТРА ОБЕДИНЯВА 13 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА В ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА „ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.“
През новата учебна година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Галилео Галилей“ - Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, модул „Създаване на модел на работен процес за кампания „Прием след 7. клас “ под мотото „Виж моя път! Избери твоя!". С него се цели създаване и прилагане на модел за успешното провеждане на кампанията по прием след 7. клас в общините Силистра, Тутракан и Дулово.
Основните дейности включват привличане на родителите, обучение на педагогически специалисти, разработване на материали за кариерно ориентиране от ученици в средните училища, кариерно консултиране на ученици от VІІ клас с участието на ученици от средните училища и продуктите, които ще се изработят от тях за тази цел. Те ще се реализират в периода м.октомври 2020 г. – м.май 2021 г. и ще обхванат 465 ученици от 7, 10 и 11 клас, над 180 родители и 73-ма педагогически специалисти. Проектът е на стойност 3 595.00 лева.
Училищата, приели да участват в проекта са:
1. ПЗГ „Добруджа“ - Силистра
2. ПГС „Пеньо Пенев“ - Силистра
3. ПГПТ „Евлоги Георгиев“ – Силистра
4. ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра
5. ЕГ „Пейо Яворов“ - Силистра
6. ПМГ „Св.Климент Охридски“ - Силистра
7. СУ „Дръстър“ - Силистра
8. ОУ „Отец Паисий“ - Силистра
9. ОУ „Иван Вазов“ – Силистра
10. СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан
11. ОУ „Христо Смирненски” - Дулово
12. ПГ по облекло, обслужване и транспорт - Дулово
13. СУ „Васил Левски“ – Дулово
Линк към цялата статия в сайта на ЦКО – Силистра
http://proorientirane.com/nov-proekt-cko/

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7449
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7449