gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

24-ТОТО ИЗДАНИЕ НА ПЛЕНЕРА "ЧОВЕК И ПРИРОДА", С. ВЕТРЕН ПРИКЛЮЧИ С ИЗЛОЖБА


picture

Публикувано на 24 август 2020 г.


24-тото издание на пленера "Човек и природа", с. Ветрен приключи с изложба на претвореното вдъхновение на участниците. 55 творби на общо 10 автори ще бъдат изложени във фоайето на Драматичен театър Силистра.
Приветствия към участниците и похвали за творбите поднесе г-жа Мария Недялкова.
За участниците и техните произведения разказа председателя на дружеството на СБХ - Силистра Христина Гаева.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7455
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7455