gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"150 ГОДИНИ В 150 СНИМКИ"


picture

Публикувано на 01 септември 2020 г.


С изложба и среща-разговор "Библиотекарите - преди и сега" силистренската библиотека "Партений Павлович" отбелязва 150-тата годишнина на библиотечно дело в града.
Поздравления към директора г-жа Светла Ангелова и библиотекарите отправиха зам.-кметът г-жа Мария Недялкова, секретарят на общината г-н Ростислав Павлов, г-жа Цветана Игнатова и г-н Николай Николов - директори на дирекции.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7463
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7463