gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

С 2130 КНИГИ НЧ "ДОРОСТОЛ - 1870" ОТКРИ ЧИТАЛНЯ В МЛАДЕЖКИ ДОМ СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 01 септември 2020 г.


Председателят на читалището, г-жа Маргарита Любомирова, благодари на всички дарители, подарили книги. Те получиха удостоверения, които им връчи секретаря на общината и член на Управителния съвет на читалището г-н Ростислав Павлов. Сред дарителите са клубът на учителя пенсионер "Иван Байчев" и лично доц. Илиана Горанова, сдружение "Рицари на доброто", дългогодишни членове на читалището и граждани с отношение към книгите.
Поздравления към читалищните дейци отправи г-жа Мария Недялкова - Зам.-кмет "Хуманитарни дейности", която направи дарение към фонда на читалнята. Дарение от книги направиха и от РБ "Партений Павлович".
Баба Мария Христова дари народна носия, която ще бъде изложена в зала в Младежкия дом.
Бе представен паметен пощенски плик за 150-тата годишнина на читалището.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7465
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7465