gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОТ ГОДИНИ РАБОТИ КАТО ПАРТНЬОР НА УЧИЛИЩНА ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ


Публикувано на 03 септември 2020 г.


След многобройни контакти между кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и представители на Телерик академията на територията на града ни. Кандидатстването става онлайн до 11 октомври и не изисква предишни познания в областта на ИТ. Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, която стартира прием за учебната 2020-2021 година в 110 школи в 33 града в България. Деца и младежи от 4-12 клас ще имат възможност да се обучават в безплатни школи по дигитални науки и разработка на игри в Силистра.Обученията стартират в началото на ноември и ще се провеждат до юли 2021 г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.Учениците могат да вземат участие в една от трите интерактивни програми в областта на дигиталните технологии и програмирането, всяка с продължителност 100 учебни часа и отговаряща на тяхната възраст и интереси. Програмите в Силистра се реализират в сътрудничество с ОУ „Отец Паисий“, ПМГ „Св. Климент Охридски“, ПГСУАУ „Атанас Буров“ и подкрепата на Община Силистра и „Силистра ТВ (Силистра Телеком Солюшънс)“.

https://www.telerikacademy.com/school/locations


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7473
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7473