gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 10 септември 2020 г.


Вторият ден от конкурсната програма на „Дунавски звезди“ продължава. Журито е много внимателно в оценяването, защото децата са талантливи. Довечера от 19.00 публиката ще се радва на песните на журито.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7499