gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ГРАФИК I-ВИ УЧЕБЕН ДЕН


Публикувано на 11 септември 2020 г.


15.09.2020
ЕГ „Пейо Яворов“
8,40 ч. – Посрещане на учениците в училище
9,00 ч. – Откриване на учебната година по класните стаи с радиопредаване
ПМГ „Св. Кл.Охридски“
9:00 часа - всеки клас ще бъде в класната си стая.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
9,00 ч. – училищен двор
СУ „Н. Вапцаров“
9.30 часа - Тържествено откриване на учебната година само за първокласниците - Английски двор
9.30 ч. Начало на учебния ден за всички ученици от 2-12 клас без официална церемония
ОУ „Ив. Вазов“
9:00ч. - Тържествено откриване и издигане на националния флаг в присъствието на учениците от I клас и родители при спазване на противоепидемичните мерки.
Учениците II - VII клас влизат в училище по график след влизането на учениците от I клас. Родители в сградата на училището няма да се допускат.
ОУ „От. Паисий“
9,00 ч. - 9,30 ч. - Тържествено посрещане на първокласниците на двора на училището, на което ще присъстват родители на първокласници и ученици от VII клас.
9,45 ч. до 10,00 ч. - Учениците от II до VI клас влизат в сградата
10,00 ч. – 11,00 - Откриване на учебната година по класни стаи
ПЗГ „Добруджа“
9,00 ч. – Откриване само с VIII-ми кл в двора на училището
ОУ „Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково
9,00 часа - Откриване на учебната година в на спортната площадка, след което първи клас ще продължат заедно със своите родители и учители в парка зад училището, за да се избегне струпването на много хора в една стая.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Калипетрово
8,30часа -издигане на знамето и посрещане на първокласниците.
От 9,00часа последователно влизане в класните стаи, даване на указания и инструктажи.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Брадвари
9,00 ч. – Откреване в двора на училището
ПГСУАУ „Атанас Буров“
09,00 ч - Откривана на учебната година от в двора на училището.
ПГМТ "Владимир Комаров"
09:00 ч. - Учебната година ще бъде открита в двора на училището
ПГПТ „Евлогий Георгиев“
10,00 ч. – Откриване на учебната година в двора на училището с присъствието на всички ученици

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7504
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7504