gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА


picture

Публикувано на 14 септември 2020 г.


На 14 септември 2020 г. , Кръстовден, празник на град Силистра, на тържественото заседание на Общинския съвет – Силистра , наградата СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА за постигнати високи резултати в учебната, изследователската, творческата и обществената дейност беше връчена на ВЯРА ЖЕКОВА, студентка от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, специалност Педагогика на обучението по български език и английски език.
Честито!
И на добър час!
*Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7518
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7518