gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР", ГР. СИЛИСТРА И НСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


picture

Публикувано на 17 септември 2020 г.


На 17 септември 2020 год. ректорът на НСА „В. Левски“ – проф. Николай Изов, доктор и директорът на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра – г-н Веселин Суров, подписаха двустранен договор за осъществяване на учебно-тренировъчни дейности в областта на спортната, учебната, научната и състезателна дейност.
Страните обединяват усилията си за реализиране на дейности в областта на специализираната спортна подготовка по видовете спорт, практикувани в СУ „Дръстър“, гр. Силистра, както и актуализиране на учебното съдържание, необходимо за развитието на спорта за високи постижения.
Съвместните дейности предвиждат в процеса на обучение студентите от НСА „Васил Левски“, обучаващи се в специалностите на факултет „Спорт“, да провеждат учебно-методически практики в спортното училище, съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, както и организиране провеждането на състезания и други младежки спортни дейности, свързани с дейността на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра.
*Спортно училище "Дръстър"

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7536
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7536