gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ПРИКАЗКИ БЕЗ ГЛАС…"


picture

Публикувано на 12 октомври 2020 г.


Това е името на изложбата от 18 картини, които разказват приказката на една мечта да се улови красотата. Весела Думанова създава платната си като хоби, в което изкуството е на разбираем език, вглеждайки се в уникалния лик на българската селска къща. Изложбата е позиционирана в РБ "Партений Павлович" по идея на Рицарите на доброто в Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7600
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7600