gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЦИФРОВА СЕДМИЦА 2020


picture

Публикувано на 13 октомври 2020 г.


За единайста поредна година ще се проведе кампанията за цифрово включване и цифрови умения All Digital Week (Цифрова седмица).
ALL DIGITAL Week 2020 се стреми да даде на хората инструменти и подходи за развитие и усъвършенстване на техните цифрови умения.
От 2010 г. в кампанията са участвали над 1 255 000 души. За много участници обучението по време на кампанията е първото им запознаване с технологиите; първи кликвания; първо влизане онлайн. Въпреки това, според индекса за цифровата икономика и общество DESI, 43% от населението в ЕС имат недостатъчни цифрови умения, а 17% изобщо нямат такива и Цифровата седмица им помага да започнат своите цифрови „пътувания”!
All Digital Week 2020 има за цел:
• Да подобри цифровите умения чрез подходи за учене през целия живот;
• Да насърчи медийната грамотност и критичното мислене;
• Да изградите доверие в технологиите чрез развиване на умения за киберсигурност и онлайн безопасност;
• Да разработите набори от умения за работната сила, засегната от дигиталната трансформация
В периода 13 -22 октомври в Регонална библиотека „Партений Павлович” ще се проведат следните събития:
• 13 октомври – 15.00 часа - Демонстрация на буукскенер и сканиране на книги
• 14 октомври – 15.00 часа - Демонстрация за работа с роботи Финч
• 15 октомври – 15.00 часа - Демонстрация на VR очила
• 20 октомври – 15.00 часа - Обучение за работа със станция за ранно
ограмотяване
• 21 октомври – 15.00 часа - Обучение по компютърна грамотност
• 22 октомври – 15.00 часа - Обучение за работа със смарт-устройства

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7601
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7601