gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРИЕМЪТ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ИТ ОБУЧЕНИЯ НА УЧИЛИЩНА ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ В СИЛИСТРА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 25 ОКТОМВРИ 2020 Г.


Публикувано на 13 октомври 2020 г.


Учениците в 4-7 и 8-12 клас могат да избират между три школи по програмиране и дигитални науки
Силистра, 13 октомври 2020 г. - Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че ще приема кандидатури на ученици в 4-7 и 8-12 клас за обученията си по програмиране и дигитални науки в Силистра до 25 октомври. Участието в ИТ програмите е безплатно, а кандидатстването за тях става през сайта на Училищна Телерик Академия.
Обучения за 8-12 клас
С практическа насоченост и модерна програма, обучението „Дигитални науки“ подпомага кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация.
Учениците разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват.
Обучения за 4-7 клас
Интерактивните обучения за 4-7 клас, предоставени на разбираем за децата език, развиват логическото мислене, креативността и дигиталните им умения. Кандидатите могат да избират между:
- „Разработка на игри“, в която се научават да програмират, докато създават компютърни игри;
- „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват.
Програмите ще се провеждат в ОУ „Отец Паисий“, ПМГ „Св. Климент Охридски“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“, с подкрепата на Община Силистра и „Силистра ТВ (Силистра Телеком Солюшънс)“. Стартират в началото на ноември и ще продължат до юли 2021 г., а форматът (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.
Кандидатстване и входен изпит
От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 25 октомври. Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.
Подготовка за професиите на бъдещето
Интерактивните програми на Училищна Телерик Академия развиват креативността и логическото мислене на учениците и изграждат у тях дигитални компетенции и умения за решаване на проблеми. Придобитите познания са полезни за всички сфери на развитие и професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас - ИТ. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.
Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7604
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7604