gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИЛЮ СТАНЧЕВ, ТВОРЧЕСТВО В КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 13 октомври 2020 г.


Тази вечер, в Художествената галерия бе открита възпоменателна изложба с 25 от платната на художника. Да поговорят за картините и твореца се събраха десетки почитатели на изобразителното изкуство.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7605
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7605