gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 14 октомври 2020 г.


Конкурсната сесия, която подкрепя образованието, креативното мислене и труда стартира в училищата със спечелени проекти. Днес, г-жа Мария Недялкова, зам. - кмет в община Силистра беше гост на седмокласници в училище" Иван Вазов", които реализираха състезание, част от проекта" Променям себе си, променям моя свят". Със средствата е обновен и оборудван кабинет за личностно развитие в училището. Промененото място е за развитие на младите в Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7606
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7606