gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАУЧЕН ФОРУМ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 15 октомври 2020 г.


На 16 октомври 2020 година от 10 ч. в залата на Общинския съвет - Силистра ще се открие международна научна конференция на Филиал Силистра, посветена на две годишнини - 75 години от създаването на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 130 години педагогическо образование в Силистра. В конференцията с пленарни доклади ще се включат Милена Дамянова - Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание, с доклад на тема: „Новите поколения и образователната система“ и чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев", с доклад на тема: „Влияние на Русенския университет в Дунавския регион".
След пленарната сесия ще бъде представена втора част на филма, посветен на 130 г. педагогическо образование в Силистра, дело на преподаватели от Филиал Силистра, стожер на традициите на педагогическото образование до днес.
Заседанията ще се проведат в три секции: „Хуманитаристика“, „Педагогика, психология и методика“, „Инженерни науки“. В конференцията, която ще се състои присъствено и онлайн, ще се включат участници и от Румъния и Русия, както и от Велико Търново, Бургас, Русе и Стара Загора.
 
*Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7609
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7609