gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТ НА ГОДИНАТА 2020


picture

Публикувано на 15 октомври 2020 г.


От днес до 29 октомври е отворена за гласуване платформата https://kmetnagodinata.bg , в която за осма поредна година се дава възможността на гражданите да оценяват работата и ползотворната дейност на администрацията. Това допитване донесе няколко награди на д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра в раздел средна община. Категориите ще намерите в платформата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7610