gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОКЩ


picture

Публикувано на 15 октомври 2020 г.


Кметът на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов свика заседание на Общинския кризисен щаб/ОКЩ/ във връзка със заповедите на министъра на здравеопазването, проф. д-р Костадин Ангелов от 13.10.2020г.
ОИЩ се обръща с молба към всички жители на общината да не се забравя факта, че в страната ни са въведени временни противоепидемични мерки от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
От изключителна важност е да се спазват всички разписани превантивни мерки – носене на маски на закрито, спазване на дистанция минимум от 1,5 метра, спазване на лична хигиена.
В заповедта на МЗ се посочва, че: “ Всички областни щабове, кметства и областни администрации, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за
контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като да
въвеждат и допълнителни противоепидемични мерки, в случай на необходимост, при
отчитане на конкретната специфика и данни за областите, които ръководят и наблюдават.“

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7611
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7611