gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАУЧЕН ФОРУМ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 16 октомври 2020 г.


С международна научна конференция Филиал Силистра отбелязва две годишнини - 75 години от създаването на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 130 години педагогическо образование в Силистра. В конференцията с пленарен доклад на тема: „Новите поколения и образователната система“ онлайн се включи Милена Дамянова - Председател на Комисията по образование и науката в 44-то Народно събрание. Чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев", преди да представи своя доклад на тема: „Влияние на Русенския университет в Дунавския регион", благодари за ползотворното сътрудничество с местните власти като подчерта, че това е от особена важност за развитието на университетските специалности в контекста на необходимостта на всички сфери в обществения живот на трансграничния регион. Домакин на събитието бе Общински съвет – Силистра. С приветствия от името на местните власти говориха: д-р Мария Димитрова- председател на ОбС, г-жа Мария Недялкова –зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра и чрез поздравителен адрес г-н Ивелин Статев- областен управител. В поздравителното си слово към Форума г-жа Недялкова подчерта: “ Важно е днес, в годината на пандемия да говорим за силата на педагозите, тяхната готовност и отговорност да останат на пост, да влияят на света с хуманизъм и с лице към новите поколения, пазейки българската просвета и образование. “
След пленарната сесия бе представена втората част на филма “ 130 г. педагогическо образование в Силистра“, дело на преподаватели, с ръководител на екипа доц.д-р Румяна Лебедова- директор на Филиал Силистра към РУ “Ангел Кънчев“. В рамките на Форума се проведоха заседания в три секции: „Хуманитаристика“, „Педагогика, психология и методика“, „Инженерни науки“. В конференцията, която ще се състои присъствено и онлайн, ще се включат участници и от Румъния и Русия, както и от Велико Търново, Бургас, Русе и Стара Загора.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7613
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7613