gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Село Богорово с кметски наместник от понеделник


picture

Публикувано на 09 декември 2011 г.


Със своя заповед от 12. 12. 2011 година кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов назначава на длъжността „Кметски наместник” в село Богорово Маринка Куртева Тодорова.
Решението е взето след проведени многократни срещи с жителите на населеното място и след общоселско събрание. Обсъждани са различни предложения за личност, която да оглави административното управление на Богорово, съобразно желанията и вижданията на местното население.
Но заради получените разнородните предложения и липсата на обединяваща фигура, а и с определената от закон назначаемост на длъжността, д-р Найденов определи новия кметски наместник на Богорово.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=769
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=769