gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение/ неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и разрастващата се пандемия от КОВИД-19


Публикувано на 10 ноември 2020 г.


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, се налагат промени в изпълнението на следните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми:

По линия № 5А – СИЛИСТРА – КАЛИПЕТРОВО (центъра) – считано от 10.11.2020 г., линията ще се изпълнява само през делнични дни, курсовете с часове на тръгване:

от АГ Силистра – 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30

от с. Калипетрово (центъра) – 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00

Линия № 5А няма да се изпълнява през празнични и почивни дни.

Горепосочените промени в изпълнението на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра е съгласно получени уведомителни писма и предложения от превозвачите, и намаления пътникопоток във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната.

 

10.11.2020 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7693
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7693