gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение на автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук от общинската транспортна схема на Община Силистра, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и разрастващата се пандемия от COVID-19


Публикувано на 13 ноември 2020 г.


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16.11.2020 г.,за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук от общинската транспортна схема ще се изпълнява със следните часове на тръгване:

Горепосоченото изпълнение на автобусна линия № 25 от общинската транспортна схема на Община Силистра е съгласно получено заявление от превозвача по линията и намаления пътникопоток във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната.

 

13.11.2020 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7695
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7695