gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 13 ноември 2020 г.


Община Силистра публикува Заповед на директора на РЗИ-Силистра, за временни противоепидемични мерки на територията на област Силистра, считано от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г.
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT0000DDEE


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7697