gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 13 ноември 2020 г.


Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и членовете на Общинският кризисен щаб приканват всички да спазват разпоредбите на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване пандемията от Ковид-19. Стриктното спазване ще бъде обект на проверки от всички контролни органи. https://www.mh.government.bg/…/ot-utre-14-noemvri…/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7699