gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ


picture

Публикувано на 16 ноември 2020 г.


Седем са многофамилните жилищни сгради с изрядни документи, за които не достигна финансов ресурс в миналия период на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ на територията на община Силистра. С отварянето на Програмата за енергийна ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост на правителството, тези обекти ще са с приоритет, тъй като са преминали цялата документна процедура и са в т.н. списък на чакащите. Община Силистра напомня на всички граждани, обитаващи многофамилни жилищни обекти, които искат да кандидатстват в новия програмен период, че е добре да започнат подготовка по създаване на Сдружения на собствениците и съгласно критериите на МРРБ. С изготвения от правителството План за възстановяване и устойчивост на Република България за първи път ще стартира и Програма, която ще даде възможност на гражданите, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, да имат достъп до безвъзмездна финансова помощ за саниране. Желаещите да кандидатстват трябва да разполагат с документи – енергийно обследване и технически паспорт на сградата, които се изготвят от проектантски екип. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов подчерта, че се очакват подробностите относно продължаването на Програмата и критериите за кандидатстване. В отминалия програмен период по НПЕЕМЖС бяха обновени 15 многофамилни сгради, а по ОП “Региони в растеж“ в момента се работи по още 6 обекта в Силистра.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7702
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7702