gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ДГ "ЗДРАВЕЦ", С. КАЛИПЕТРОВО


picture

Публикувано на 20 ноември 2020 г.


Със средства, заложени в бюджета на Община Силистра, започна подмяна на дограма на ДГ "Здравец" в село Калипетрово.
Кметът на селото г-н Никола Узунов благодари за доброто сътрудничество на д-р Юлиян Найденов.
През следващата година престои да бъдат извършени още ремонтни дейности по детското заведение.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7707
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7707