gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

23.11.2020 Г., СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


picture

Публикувано на 24 ноември 2020 г.


В залата на Общински съвет – Силистра вчера, 23.11.2020 година, се проведе обществено обсъждане на проект по Докладна записка относно:
1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане
в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане
на чистотата на територията за обществено ползване за 2021 година.
2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни имоти на
предприятия и граждани за 2021 година.
Презентацията по проекта водиха г-н Мирослав Калинов – директор на дирекция „Финанси“и г-н Красен Костадинов – началник на отдел „Местни данъци и такси“.
В залата присъстваха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова, журналисти и граждани.
В изложението стана ясно, че администрацията предлага увеличение на ставката за такса битови отпадъци за жилищни имоти от 1,5 промила с 2,5 промила за жилищни имоти на територията на град Силистра, и от 1,5 промила с 3,5 промила за имоти на територията на населените места в общината. Таксата не е променяна от 2005-та година и вече не покрива всички разходи, които прави общинското търговско дружество по дейностите за сметоизвозване и разходите за отчисления и дейностите по "Закона за управление на отпадъците“, свързани с функционирането на РДБО.
Присъстващите граждани подкрепиха увеличението и получиха отговори на въпросите си относно разпределението на средствата.
Предстои докладната записка да бъде гласувана на заседание на Общински съвет – Силистра.
Презентация
 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7709
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7709