gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 24 ноември 2020 г.


Със Заповед на кмета на Община Силистра се забранява временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 25.11.2020 г. /сряда/ от 09.00 часа до 17:00 часа и на 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 09.00 часа до 17.00 часа по ул. „Капитан Мамарчев“ от ОСС „Младост“ до края на ул. „Дочо Михайлов“, поради извършване на ремонтни дейности.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7711