gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 24 ноември 2020 г.


На 25.11.2020г., в знак на протест, ще бъде преустановен обществения превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканска, областна, междуобластна и общински транспортни схеми, които се обслужват от членове на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
Превозите по градските и крайградски линии ще бъдат преустановени в периода от 09:00 до 11:00 часа.
*Информация на НСОРБ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7713