gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОДК- СИЛИСТРА СЪС СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА БАН


picture

Публикувано на 24 ноември 2020 г.


От 10 до 13.11.2020г се проведе седмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.Конкурсът се проведе изцяло онлайн и бяха представени 68 проекта от 20 града от цялата страна.Тематиката е изключително разнообразна и с интердисциплинарен характер.В направление биология, биоразнообразие и биомедицина Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от Екоклуб „Пеликан “ към ОДК Силистра се представи със свой проект за зоопланктона в блатото Малък Преславец. Проектът му бе оценен високо и той бе отличен със специалната награда за съществен принос в изучаване на биоразнообразието.Това е поредно отличие за Мурад,а негови ръководители са Йорданка Маринова-учител по екология в ОДК –Силистра и Веселка Цавкова –хидробиолог в екологичната станция на БАН в Сребърна.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7714
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7714