gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ПАТРОНАЖНА ГРИЖА


Публикувано на 25 ноември 2020 г.


В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи, Община Силистра ще продължи предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа. Ще бъдат обхванати всички спешно нуждаещи се лица, а именно:
- Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;
- Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ;
- Възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт;
- Лица, които са в карантина;
Ще се предоставят следните услуги:
Патронажна грижа
- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;
- заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи със средства на потребителите;
- съдействие за снабдяване с предписани лекарства със средства на потребителите.
Домашен социален патронаж
- доставка на готова храна по домовете на лица в пенсионна възраст и/или с намалена трудоспособност над 72%, като за услугата се заплаща такса.
Всички спешно нуждаещи се лица на територията на община Силистра могат да получат необходимата помощ като се свържат с екипите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа на посочените по-долу телефони за връзка.
Телефони за връзка:
0878 807 052 – Патронажна грижа
086/823 164 – Домашен социален патронаж

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7715
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7715