gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЯЛА И КРАСИВА СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 17 декември 2020 г.


За конкурса "Бяла и красива Силистра" -
Коледно настроение в НЧ "Възраждане - 1940" с. Сребърна

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7767
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7767