gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЯЛА И КРАСИВА СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 29 декември 2020 г.


Народно читалище "Заря - 1957" с.Брадвари - 7568, общ.Силистра;ул.Н.П.Караджата №38
сцена в зрителна зала на читалището "В очакване на щастлива, мирна, успешна, благодатна, благословена, весела 2021 година", нощен изглед и дневен изглед
на НЧ "Заря - 1957"секретар:Мюзеян Ахмед Джефер

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7785
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7785