gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и разрастващата се пандемия от COVID-19


Публикувано на 05 януари 2021 г.


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

          От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 

 

-          от сп. „Автогара Силистра“ – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00      

-         от сп. кв. „Триъгълника“ – 06.15   06.45   07.15   07.45   08.15   08.45   09.15   09.45   10.45   11.15   11.45   12.15   12.45   13.15   17.15   17.45   18.15   18.45   19.15

 

 

-            от кв. „Татарица“ – 05.30   06.00   06.24   07.00   07.24   08.00   08.24   09.00   09.24   10.00   11.00   11.24   12.00   12.24   13.00   13.24   14.15   15.45   16.15   17.15   17.45   18.15   18.45   19.45   20.15

-            от гр. Силистра – 05.55   06.25   06.49   07.25   07.49   08.25   08.49   09.25   09.49   10.25   11.25   11.49   12.25   12.49   13.25   14.40   16.10   16.40   17.10   17.40   18.10   18.40   19.10   19.40   20.10

 

 

-          от гр. Силистра – 06.37   07.01   07.13   07.37   08.13   08.37   09.01   09.13   09.37   10.01   10.13   11.01   11.13   11.37   12.13   12.37   13.01   13.13   14.55   15.25   15.55   16.55   17.25   17.55   18.25   19.25   19.55   20.25   20.55

-          от кв. „Татарица“ – 07.12   07.36   07.48   08.12   08.48   09.12   09.36   09.48   10.12   10.36   10.48   11.12   11.36   11.48   12.12   12.48   13.12   13.36   14.00   15.00   15.30   16.00   17.00   17.30   18.00   18.30   19.30   20.00   20.30

 

 

През делнични дни:

 

-       от гр. Силистра – 05.20  06.10  06.20  07.20  08.30  09.30  10.30  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00  20.20

-       от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00  06.50  07.10  08.00  09.10  10.10  11.10  12.40  13.40  14.40  15.40  16.40  17.40  18.40  19.40  21.00

 

                   През празнични и почивни дни:

 

-          от гр. Силистра – 06.00   08.00   10.00   12.00   14.00   16.00   18.00   20.00

-          от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40   08.40   10.40   12.40   14.40   16.40   18.40   20.40

 

 

-          от гр. Силистра                      – 05.50   07.00   08.00   16.30   17.30

-          от с. Калипетрово (центъра) – 06.30   07.30   08.30   17.00   18.00

 

Линия № 5А не се изпълнява през празнични и почивни дни.

 

 

-          от сп. „Центъра“    – 08.05   10.05   12.05   14.05   16.05   

-          от Гробищен парк – 09.15   11.15   13.15   15.15   16.45   

 

 

-          от гр. Силистра                – 07.20 (ежедневно) 13.50 (от понеделник до петък) 17.20 (ежедневно)

-          от с. Иширково (центъра) – 08.10                    15.00                                                 18.10

 

 

От понеделник до петък:

 

-          от гр. Силистра          – 07.20   13.20   18.00

-          от с. Ветрен (център) – 08.20   14.20   18.50

 

В събота:

 

-          от гр. Силистра          – 07.20   15.20

-          от с. Ветрен (център) – 08.20   16.20

 

Линията не се изпълнява в неделя.

 

 

-          от гр. Силистра – 06.30   13.30   17.30

-          от с. Българка    – 07.00   14.15   18.30

 

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

 

 

-          от гр. Силистра             – 06.00   17.50

-          от с. Бабук (център)      – 07.10   19.15

-          от с. Казимир (център) – 06.45   18.45

-          от с. Ценович (център) – 06.57   19.05

 

 

              От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

              От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно получени уведомителни писма, предложения и заявления от превозвачи, и намаления пътникопоток във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната, както и по информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.

 

 05.01.2021 г.
гр. Силистра

 Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7802
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7802