gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДИПЛОМ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНИТЕ ТРАДИЦИОННИ НАРОДНИ ИЗКУСТВА БЕ ВРЪЧЕН НА КОЛЕДАРСКАТА ГРУПА КЪМ НЧ "ДОЧО МИХАЙЛОВ - 1906", С. БАБУК


picture

Публикувано на 27 януари 2021 г.


Диплом за съхранение и развитие на световните традиционни народни изкуства, присъден от Европейската асоциация на фолклорните фестивали –ЕАФФ, бе връчен на коледарската група към НЧ“ Дочо Михайлов- 1906“ с. Бабук.
От 2 до 11 декември м.г. в онлайн формат се проведе Четвъртата световна купа по фолклор- В.Търново. Във форума участие и достойно представяне Община Силистра взе със самодейците от с. Бабук, НЧ“ Дочо Михайлов- 1906“. По повод успехите, таланта, познаването и предаването на традициите нашите самодейци бяха отличени от Музикални празници „Евро фолк“ с диплом, който днес г-жа Мария Недялкова връчи на срещата с читалищни деятели.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7827
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7827