gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 01 февруари 2021 г.


Пише ни:"Здравейте ,казвам се Марияна Аурелова с голямо удоволствие Ви представям моите изработки ! Обичам обичайте ни, народните хора и песни ,нашите традиции оставени от предците ни, надявам се да ви харесат !"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7842
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7842