gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 03 февруари 2021 г.


Пишат ни от НЧ" Просвета-1907"-с.Проф. Иширково,общ.Силистра:
"Здравейте,изпращаме Ви снимка за обявеният конкурс „Бели и червени-2021” на Община Силистра . С голямо удоволствие Ви представяме нашите изработки от Ателието „Сръчни ръчички” към читалището.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7852
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7852