gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 05 февруари 2021 г.


Ивелина Йорданова Тодорова от с. Калипетрово: С най-голямо удоволствие ви изпращам снимка на моето Мартенско Вълшебство, за конкурса за Мартеница"Бели и червени"-2021г.
Бъдете здрави

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7855
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7855