gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 11 февруари 2021 г.


Сръчните ръчички на малките " многознайчета" от първа група " Многознайко" към ДГ " Радост, заедно със своите учителки Татяна Белчева и Кремена Георгиева сътвориха Бабомартенска приказка.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7884
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7884