gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 17 февруари 2021 г.


Здравейте! Сръчните ръчички на децата от група "Слънчогледи" от ДГ "Мир" с.Айдемир сътвориха малки чудеса. Насладете им се!
В изработването се включиха : Децата от група "Слънчогледи“( I и III възрастова група), РосицаДимитрова- учител, Екатерина Тодорова- учител, Иванела Атанасова – помощник и страхотните родители на децата.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7922
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7922