gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 19 февруари 2021 г.


Здравейте, изпращаме Ви нашите творения изработени с много любов от самодейците пр НЧ "Заря - 1957" с.Брадвари.
С пожелание за здраве, щастие, надежда, късмет и благоденствие!!!
Секретар на НЧ "Заря - 1957" - Мюзеян Джефер

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7939
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7939