gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЛАСТЕН РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС "С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО"


picture

Публикувано на 23 февруари 2021 г.


Започна оценяване на видео изпълненията в Областния рецитаторски конкурс «С България в сърцето», организиран то Регионално управление на образованието – Силистра и Община Силистра с домакинството на Детска градина „Радост“ и ОУ „Отец Паисий“. Комисия с председател Златина Станева, директор на Драматично-куклен театър – Силистра, и членове: Йордан Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ при Областна администрация Силистра и Христо Христов, преподавател в ЦПЛР-ОДК, Силистра, днес, 23 февруари, направи класиране на участниците в Първа възрастова група- 5-6 г. От постъпилите 54 индивидуални изпълнения награди ще получат:
• Първа награда: Пресиян Леков, 6 г., ДГ „Патиланчо“, гр. Тутракан
• Втора награда:
- Вая Ганева, 6 г., ДГ „Нарцис“, гр. Силистра
- Денис Шенол, 6 г., ДГ „Радост“, гр. Силистра
• Трета награда: Станимир Стоянов, 5 г., ДГ „Мир“, гр. Дулово
Поощрителна награда: Катерина Димитрова, 6 г., ДГ „Полет“, гр. Тутракан
• Допълнителни награди:
 Награда от Драматично-куклен театър, Силистра:
- Сияна Михайлова, 5 г., ДГ „Полет“, гр. Тутракан
- Йоана Иванова, 6 г., ДГ „Мир“, с. Айдемир.
В категория за колективно участие /групов рецитал/ са постъпили 12 видеозаписи. Класирането е следното:
• Първа награда: ДГ „Иглика“, гр. Силистра
• Втора награда: ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра
• Трета награда: ДГ „Роза“, гр. Силистра
• Поощрителна награда: ДГ „Добруджа“, гр. Силистра
• Допълнителни награди:
 Награда на Областния управител: ДГ „Мир“, с. Искра“
 Награда на Драматично-куклен театър, Силистра – ДГ „Радост“, гр. Силистра
Оценяването продължава утре, 24 февруари, в ОУ „Отец Паисий“ с втора, трета и четвърта възрастови групи.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7966
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7966