gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МАЛКИТЕ КУКЕРИ ОТ ГРУПА "СМЕХОРАНИ" НА ДГ "ИГЛИКА" ПОСЕТИХА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


picture

Публикувано на 12 март 2021 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, заедно с г-жа Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" посрещнаха пред сградата на администрацията малките кукери от група "Смехорани" на ДГ "Иглика".
Децата нарекоха здраве за всички жители на общината и плодородна година.
Д-р Найденов ги поздрави и дари с лакомства. Той изказа специални благодарности към учителките на децата г-жа Биляна Божкова и г-жа Милена Петрова, както и към директора на детската градина г-жа Елена Аврамова.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8023
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8023