gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява за възлагане на обществена поръчка по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на Община Силистра"


Публикувано на 10 януари 2012 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://www.silistra.bg/file/OBIAVA.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=804