gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1907", С. ПРОФ. ИШИРКОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА И СЪСТАВИТЕ КЪМ НЕГО


picture

Публикувано на 02 април 2021 г.


Читалището в село Професор Иширково е основано по инициатива на Дянко Беянов от град Котел – чиновник в общината на селото .На 23.03 1907 година уставът му е приет на общо читалищно събрание, а на 17.12.1911година е одобрен от министерството на народната просвета с името „ Просвета”. За председател е избран Иван Пейчев от Търновските села тогава секретар-бирник в общината. Повторното откриване на читалището става в края на ноември 1940 година в къщата на Оханджа Кеворк, а после в кръчмата на Цанко Пейчев. През 1958 година читалището се настанява в специално построена нова сграда където се помещава и до сега.
Художествената самодейност намира израз в изградените към читалището танцови състави и формации : Школа за детски танци, Детски танцов състав, Фолклорен танцов състав, Детска група за народно пеене, КНХТ „Кичинки” и непостоянно действащи група като: Коледарска група, Лазарска група и Кукерски състав.
През 1972 година хореографът Стоил Енчев основава детски танцов състав, а през 1978 година е сформиран и фолклорен танцов състав. На двата състава тогава е главен художествен ръководител Стоил Енчев .
През 2015 година към читалището се сформира Клуб за народни хора и танци „Кичинки”.
В танцовата формация се играят различни хора и танци от различни етнографски области.Макар и млад състав участва в различни местни и регионални изяви. Фолклорния танцов състав пресъздава танци характерни за Добруджа, които танци са обработен и необработен фолклор. ДТС е наследник на пионерския танцов състав основан от хореографа Стоил Енчев.
Главен художествен ръководител на съставите е Димитър Джамбазов. Съставите са носители на много престижни награди от фестивали и прегледи и са удостоени с грамоти, дипломи, значки и медали.
Кукерският състав при читалището съществува от преди 50 години. Игрите на кукерският състав се изпълняват понеделник след Сирни заговезни.
Кукерската дружина освен кукове има и друг персонаж от булка, цигани и дяволчета. Заедно с дружината върви и един свирач с дървена свирка. Всички кукове носят специални предварително подготвени маски, наречени гугли. Те се отличават със сложната си направа. Маските имат богата украса от патешки пера,брада от петел,черни и пъстри бобчета, синци и кордели.
В деня на игрите от непрестанното движение на кукерите се чува от тънък нежен звън и се стигне до оглушителен звън. Сутринта всички участници са облечени и тръгват от дома на булката из селото,като се спират пред всяка къща. Преди да залезе слънцето цялата кукерска дружина отиват на площада в центъра на селото.Където ги чакат иширковци и техните гости.
„Фолклорът е жарава, която тлее, но не гасне!”

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8086
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8086